Fiction

Fiction

शेवटची बोळवण

सचिन बेंडभर सकाळी सकाळीच दारावर थाप मारून नारबाने हाका मारायचा सपाटाच लावला.मी घाईघाईतच दरवाजा उघडला.मला पाहताच त्याने हुंदके देवून रडायलाच सुरुवात केली.थोडा शांत झाल्यावर मी

Read More »
Fiction

पाचवी लिपी

सचिन बेंडभर नामा पहिलवानाचं पोरगं बापाच्या धाकानं शिमटीवानी वाळलं होतं.नामा म्हंजी भलता आडदांड.कितीही समजून सांगितलं तरी त्याच्या डोक्यात काहीही घुसत नसायचं.त्याचा हेका तो कधीच सोडीत

Read More »
Fiction

दारूमुक्ती

सचिन बेंडभर सज्जनवाडी साऱ्या तालुक्यात आदर्श गाव म्हणून प्रसिद्ध होत.तालुक्यात निर्मलग्रामचं पहिलं बक्षीस सज्जनवाडीलाच मिळालं होतं.त्या पाठोपाठ तंटामुक्तीचंही बक्षीस मिळण्यास सज्जनवाडीला यश आलं.सज्जनवाडी होती ही

Read More »
Fiction

आईच्यानं खरं सांगतो

सचिन बेंडभर बाबूराव धोतराचा सोगा सावरीत सखारामाच्या वसरीवं पोहोचला तसं कुत्र्यांनं जीव तोडून भुंकाया सुरवात केली.सखारामनं बायकोला ऑर्डर सोडली,“बाहेर बघ ! फिरिस्ती कुत्रं आसंल,त्याला पिटाळ

Read More »
Fiction

नानाची टांग

सचिन बेंडभर डोंगराच्या पाण्याला बसलेली फणसेवाडी म्हंजी शंभर उंबऱ्यांची वस्ती,पण लईच करामती.तरी सुध्दा अशा वाडीत पवाराचा कोंडनाना अन् खालच्या आळीचा पांडतात्या हे जुनं कारभारी.गावातून तंटा

Read More »
Fiction

जीवावर बेतलंकी अगदी सोप्पं

सचिन बेंडभर डुंबरवाडी म्हणजे लई मिश्किल,दर महिन्याला एक तरी घटना अशी घडायची की डुंबरवाडी महिना महिना हसत रहायची,पण सारं कसं गुण्या गोविंदानं अजून शहराचं वारं

Read More »
Fiction

खुमखुमी

सचिन बेंडभर ग्रामपंचायतीची निवडणूक जाहीर झाली.तसं आमच्या डोंगरवाडीचं वातावरण नेहमीसारखं तापू लागलं.भावकी,आळी,नातंगोतं अन् खाजगी देणघेणं अशा संबंधातून सरळ सरळ गावाचं दोन तुकडं झालं.शेतात खुरपणीला जाणाऱ्या

Read More »
Fiction

बेवारस

सचिन बेंडभर दुपारचा एक वाजला होता.अंगणातल्या बदामाच्या झाडाखाली सावलीला घोंगडं टाकून सारं घरदार गणपादाची वाट बघत व्हतं.कुणीच कुणासंग बोलाना,तेवढ्यात मालूच्या मांडीवर बसलेल्या सुमीनं गणपादा आला

Read More »
Fiction

मनकवडी

सचिन बेंडभर नळावर गोदी नाही, असं पाहून बाबूरावांनी तिचा हंडा बाजूला सारून आपली घागर नळाला लावली.गोदीनं पाहिल्यावर ती पाय आपटीत आली.बाबूरावकडे बघून तिनं तोंडाचा पट्टा

Read More »

Top Sections

Explore