Philosophy

Philosophy

अध्यात्माचं विज्ञान

विषय रंगात आला आहे अध्यात्माचा आणि विज्ञानाचा, अनेको वर्षांपासून हा विषय रंगलेला आहे जितकं बोलावं तितकें नव- नवीन पैलू येत राहतात. एकोणिसाव्या शतकात सुद्धा अशी

Read More »
Philosophy

” आयझॅक न्यूटन आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज “

भारताने जगाला अनेको गोष्टी दिल्या त्यातील सर्वात मौल्यवान रत्न म्हणजे अध्यात्म. हो, अध्यात्म हे असं रत्न आहे ज्याची तुलना जगात काय तर ब्रह्मांडात कुठल्या वस्तूशी

Read More »
Philosophy

स्वयंघोषित अध्यात्म

डॉ. निलम पाचुपते अध्यात्म आणि विज्ञान या दोन विषयांना घेऊन आपण जेव्हा पुढे जातो तेव्हा अजून एक मोठा गैरसमज ( विशेषतः भारतीयांच्या मनात) असा आहे,

Read More »
Philosophy

अध्यात्माचं विज्ञान

विषय नेहमीचाच असला तरी काही समज मनात नाही तर अगदी DNA पर्यंत रुजले आहेत असं वाटतं, आणि तशाच एका समजुतीवर आघात करणारा हा विचार. नेहमीची

Read More »

Top Sections

Explore